VOL / VCA

Veiligheid & Milieu

Jonatan Techniek besteedt aandacht aan veiligheid en gezondheid op de werf.
Dit doen we op diverse manieren:

VOL VCA is een veiligheidsbeheerssysteem, waarmee een bedrijf aantoont dat het veilig wil en kan werken. Als een bedrijf beschikt over een VCA-certificaat, betekent dit dat het bedrijf structureel zorg besteedt aan veiligheid voor en tijdens het werk.
Jonatan techniek beschikt sinds december 2013 over het VOL VCA - certificaat (behaald bij Syntra Gent).

Verder maken wij voor elke werf een risicoanalyse op. Op die manier weet iedereen (de eigenaar, de eventuele onderaannemer en natuurlijk wijzelf) waar we op het vlak van veiligheid aan toe zijn.

Om de schade aan het milieu te beperken nemen wij ons afval mee, scheiden we alles en zorgen voor een gesorteerde afvoer (metalen, harde-zachte plastiek, papier-karton, steenpuin, …).

VOL / VCA ×